Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marcin ROMANOWSKI, Stanisław KUDŁA

Zastosowanie kompozytów na bazie polietylenu jako osłon przed promieniowaniem neutronowym

Absorpcja promieniowania neutronowego jest procesem przebiegającym dwuetapowo. Pierwszy etap polega na obniżeniu energii neutronów i powstaniu tak zwanych neutronów termicznych, natomiast w drugim etapie następuje absorpcja tych niskoenergetycznych cząsteczek. W procesie obniżania energii najbardziej efektywne są pierwiastki lekkie takie jak wodór, lit czy węgiel, natomiast podczas absorpcji neutronów najlepsze efekty dają związki zawierające bór. W ICSO "Blachownia" wykonano badania kompozytów opartych na matrycy polimerowej, to znaczy blendzie polietylenu i kauczuku, oraz kwasie borowym. Przeprowadzono testy wytrzymałościowe kompozytów o zróżnicowanym składzie, zarówno ilościowym jak i jakościowym. W rezultacie wytypowano skład matrycy polimerowej, pozwalającej na uzyskanie pożądanych właściwości mechanicznych, a w perspektywie mającej potencjalne zastosowanie do wyrobu tworzyw o właściwościach antyradiacyjnych.

Strona 207-210

Recenzent:

Informacje o autorach

Marcin ROMANOWSKI, Stanisław KUDŁA

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia",

ul. Energetyków 9, 47-226 Kędzierzyn-Koźle,

tel. +4877 4873313, fax +4877 4873060