Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Kazimierz PISZCZEK

Charakterystyka ziaren suspensyjnego PVC

Przetwórstwo PVC w istotny sposób zależy od liczby K i budowy ziaren. W pracy przedstawiono charakterystyk? ziaren suspensyjnego PVC (K=67) o różnej gęstości nasypowej. Stwierdzono, że zastosowanie analizy granulometrycznej, obserwacji mikroskopowych kształtu i powierzchni ziaren w potoczeniu z analizą ich pęcznienia w plastyflkatorze umożliwia ocenc jednorodności ziaren i wykrycie obecności ziaren szklistych oraz wewnętrznych elementów monolitycznych. Analiza taką może być pomocna przy ustalaniu poprawnych warunków przetwarzania, zwłaszcza mieszanin plastyfikowanych.

Strona 201-206

Recenzent:

Informacje o autorach

Kazimierz PISZCZEK

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

ul. Seminaryjna 3, 84-225 Bydgoszcz,

tel. +4852 374-90-52

e-mail: Kazimierz.Piszczek@utp.edu.pl