Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Aminy w stabilizacji polioksymetylenu

Zbadano wpływ Chimassorbu l 19 FL na stabilność polioksymctyienu. Dodatek tego stabilizatora spowodował poprawę wskaźnika K220 oznaczającego szybkość degradacji w 220st.C, a więc poprawę tcrmostabilności, ale zwiększył szybkość starzenia się polimeru. Wzrost emisji formaldehydu powierzchniowego oraz zawartości frakcji niestabilnej wskazuje na konieczność dalszych badań.

Strona 185-189

Recenzent:

Informacje o autorach

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Instytut Chemii Przemysłowej,

Zakład Polimerów Konstrukcyjnych i Specjalnych,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 568-29-57,

e-mail: Slawomir.Pawlowski@ichp.pl