Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Zastosowanie antyutleniaczy fenolowych do stabilizacji polioksymetylenu

Zbadano wpływ Irganoxu 1098 na stabilność polioksymetylenu. Dodatek tego stabilizatora spowodował poprawę wskaźnika K220 oznaczającego szybkość degradacji w 220°C, a więc popra wę termostabilności. Stabilizator ten nie wpłynął na emisję formaldehydu powierzchniowego oraz zawartość frakcji niestabilnej.

Strona 179-183

Recenzent:

Informacje o autorach

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Instytut Chemii Przemysłowej,

Zakład Polimerów Konstrukcyjnych i Specjalnych,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 568-29-57,

e-mail: Slawomir.Pawlowski@ichp.pl