Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Krzysztof NADOLNY, Bolesław JURKOWSKI

Technologia wytwarzania gum napełnionych nanokrzemionką

Zbadano właściwości gum różniących się zawartością krzemionki i wymiarem jej ziaren. Mieszanki gumowe zawierające kauczuki SBR i BR o napełnieniu 50 phr były dyspergowane na walcarce, natomiast o napełnieniu od O do 16 phr - w specjalnym mieszalniku dynamicznym. Stwierdzono poprawę właściwości mechanicznych wraz ze zmniejszeniem wielkości ziarna krzemionki.

Strona 173-178

Recenzent:

Informacje o autorach

Krzysztof NADOLNY, Bolesław JURKOWSKI

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665-2771

e-mail: boleslaw.jurkowski@put.poznan.pl