Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jacek NABIAŁEK, Józef KOSZUL

Modelowanie wybranych zjawisk zachodzących podczas wypełniania gniazda formy wtryskowej

W pracy przedstawiono przegląd metod modelowania przepływu polimeru podczas wypełniania gniazda formy wtryskowej. Dynamiczny rozwój w zakresie oprogramowania symulacyjnego oraz dostępność sprzętu komputerowego o wysokiej wydajności pozwala prowadzić obliczenia numeryczne o wysokim stopniu skomplikowania. Możliwe jest obecnie modelowanie zjawisk, które dotąd były tylko opisywane teoretycznie. Jako przykład takiego zjawiska przedstawiono przepływ strumieniowy. Porównano rezultaty symulacji procesu wtryskiwania wykonanych różnymi metodami- Wyniki obliczeń komputerowych porównano z rezultatami badań wizualizacyj-nych. Zastosowanie do badań specjalistycznej formy wtryskowej pozwalającej na rejestrację przepływu tworzywa podczas wtryskiwania pozwoliło przeprowadzić weryfikację doświadczalną symulacji komputerowych oraz ocenę wiarygodności wyników obliczeń numerycznych. W pracy z konieczności przedstawiono tylko wybrane wyniki badań.

Strona 167-172

Recenzent:

Informacje o autorach

Jacek NABIAŁEK, Józef KOSZUL

Politechnika Częstochowska,

Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją,

al. Armii Krajowej 19c, 42-200 Częstochowa,

tel. +4834 325-06-58,

e-mail: nabialek@kpts.pcz.czest.pl