Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Aneta LIBER-KNEĆ

Wpływ wielkości obciążenia na zmiany właściwości PA6 z włóknem szklanym

W pracy przedstawiono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości mechaniczne kompozytów poliamidu 6 z włóknem szklanym. Zaprezentowane wyniki badań pokazują wpływ ilości włókna i wielkości obciążenia na właściwości poliamidu. Badania właściwości prowadzono w 100000 cykli obciążenia przy czterech narastających poziomach obciążenia oraz dla dwóch zawartości włókna w kompozycie: 25 i 50%. Pod wpływem obciążeń zmiennych w czasie następuje spadek modułu sprężystości, nieznaczny wzrost odkształceń i energii rozproszonej w każdym cyklu. Zjawiska te są bardziej widoczne dla większej zawartości włókna w kompozycie. Badania takie dostarczają informacji na temat przebiegu procesu zmęczenia w kompozycie.

Strona 163-166

Recenzent:

Informacje o autorach

Aneta LIBER-KNEĆ

Politechnika Krakowska,

Instytut Mechaniki Stosowanej,

Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki,

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,

tel. +4812 628-33-45