Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Longina KUCZYŃSKA, Ewa KOWALSKA, Małgorzata CHOROŚ, Zbigniew WIELGOSZ

Otrzymywanie i właściwości kompozytów wzmocnionych włóknami polimerowymi

Zbadano właściwości mechaniczne, termiczne i budowę strukturalną kompozytów tworzyw termoplastycznych: aglomeratu polietylenu małej gęstości (LDPE). polipropylenu (PP) i poliamidu 6 (PA6), wzmocnionych ciętymi włóknami polimerowymi PP, PA6.6 lub z politereftalanu etylowego - PET. Charakter zamian właściwości mechanicznych kompozytów jest taki sam jak kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym (WS): zwiększeniu ulegają moduły przy zginaniu i przy rozciąganiu, naprężenie zginające i wytrzymałość przy zginaniu, a obniżeniu ulegają wszelkie wydłużenia i udarność z karbem. Liczbowo zmiany dla zastosowania włókien syntetycznych są mniejsze niż w przypadku WS. Kompozyty mają strukturę heterofazową.

Strona 149-154

Recenzent:

Informacje o autorach

Longina KUCZYŃSKA, Ewa KOWALSKA, Małgorzata CHOROŚ, Zbigniew WIELGOSZ

Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 665-568-29-18,

e-mail: longina.kuczynska@ichp.pl