Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marek KOZŁOWSKI, Anna KOZŁOWSKA, Jacek MATYS

Kompozyty polimerowe o strukturze mikrokomórkowej

Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości termoplastycznych kompozytów polimerowych o strukturze mikrokomórkowej. Materiał osnowy sianowi polipropylen, natomiast jako napehiiacz zastosowano mączkę drzewna - w celu wytworzenia struktury komórkowej użyto chemiczny środek spieniający. Istotne znaczenie dla rodzaju uzyskanej struktury ma lepkość i wytrzymałość mechaniczna stopionego materiału oraz technologia formowania. Uzyskano kompozyty o gęstości 0,54-0,87 g/cm sup 3 /sup i wytrzymałości na zginanie sięgającej 52,8 MPa.

Strona 143-148

Recenzent:

Informacje o autorach

Marek KOZŁOWSKI, Anna KOZŁOWSKA, Jacek MATYS

Politechnika Wrocławska,

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska,

Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów,

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,

tel. +4871 320-6538

e-mail: marek.a.kozlowski@pwr.wroc.pl