Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Monika KONIECZNA, Jan JURGA

Badanie barierowych właściwości polimerowych powłok ochronnych

Praca dotyczy badań barierowych właściwości powłok ochronnych preparowanych na bazie tworzyw silikatowych i akrylowych. Wykonano badania przepuszczalności gazu metodą manome-tryczną. Wyniki wykazały, że najlepszą barierowość ma powloką akrylowa. Natomiast najmniejszą barierę dla migrujących cząstek stanowi powloką silikatowa.

Strona 137-141

Recenzent:

Informacje o autorach

Monika KONIECZNA, Jan JURGA

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2894

e-mail: monika.konieczna@put.poznan.pl