Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Arkadiusz KLOZIŃSKI, Tomasz STERZYŃSKI

Przebiegi profili i prędkości i przepływu w głowicach płaskich podczas wytłaczania

Zaprezentowano przebiegi profili prędkości przepływu stopionych polimerów, wyznaczone na podstawie pomiarów ciśnienia prowadzonych w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowiła płaska głowica wytiaczarska (rys. 1). W badaniach użyto komercyjny polietylen małej gęstości PE-LD o nazwie handlowej Malen E, oznaczony symbolem FABS, 23-D022 (PKN Orlen SA), o wartości MFI = 1,81 g/10 min i gęstości (23°C) 0,919 - 0,923 g/cm sup 3 /sup .

Strona 123-128

Recenzent:

Informacje o autorach

Arkadiusz KLOZIŃSKI, Tomasz STERZYŃSKI

Politechnika Poznańska,

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 61-965 Poznań,

tel. +4861 665-3547