Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jacek KIJEŃSKI, Izabella LEGOCKA, Osazuwa OSAWARU

Badania nad zastosowaniem modyfikowanych tlenków metali do otrzymywania materiałów polimerowych

Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących modyfikacji tlenków metali metodami fizycznymi i chemicznymi, a następnie zastosowania produktów modyfikacji do napełnienia wybranego, modelowego polimeru. Wyniki przedstawiono dia ditlenku tytanu i polietylenu. Modyfikacje prowadzono za pomocą modyfikatorów organicznych ~ wybranych monomerów i oligome-rów w obecności ultradźwięków lub bez nich. Otrzymane w jej wyniku produkty zastosowano do napełniania wybranej matrycy polimerowej wygodnej do obserwacji efektów wywołanych zastosowaniem jw. zmodyfikowanego tlenku. Modyfikację fizyczną tlenku, a więc obróbkę termiczną i ultradźwiękami zastosowano do modelowania" właściwości, a właściwie struktury powierzchni dwutlenku poprzez wywołanie defektów w jego sieci krystalograficznej i stwarzają możliwość dalszej modyfikacji związkami pochodzenia organicznego.

Strona 115-121

Recenzent:

Informacje o autorach

Jacek KIJEŃSKI, Izabella LEGOCKA, Osazuwa OSAWARU

Instytut Chemii Przemysłowej,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 568-2243

e-mail: Jacek.Kijenski@ichp.pl