Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Marta KIJEŃSKA, Magdalena ŻUBROWSKA, Ewa KOWALSKA

Bioodporność na działanie grzybów pleśniowych kompozytów aglomeratu polietylen/polipropylen i PVC modyfikowanych napełniaczami celulozowymi

Przeprowadzono badania bioodporności na działanie grzybów pleśniowych kompozytów otrzymanych na osnowie aglomeratu polietylen małej gęstości/polipropylen (LDPE/PP) i PVC z napelniaczami celulozowymi: pyłem ze szlifowania płyt wiórowych, słomą rzepakową oraz celulozą odpadową z wyrobów papierowych. Bioodporność badano zgodnie z normą PN-85/C89080, badając zmianę wyglądu próbek i ubytek ich masy, a także zmianę właściwości mechanicznych przed i po działaniu grzybów. Zaklasyfikowano badane kompozyty do klasy 3 - nieodpornych. Efektem działania grzybów pleśniowych jest także obniżenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu. Zaobserwowano dużą ingerencję grzybów w strukturę kompozytu.

Strona 111-114

Recenzent:

Informacje o autorach

Marta KIJEŃSKA, Magdalena ŻUBROWSKA, Ewa KOWALSKA

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 568-25-02

e-mail: marta.kijenska@ichp.pl