Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Krystyna KELAR

Nieizotermiczna krystalizacja poliamidu 6 i nanokompozytu poliamid 6/ nanorurki węglowe

W pracy metodą różnicowej analizy termicznej (DSC) badano nieizotermiczną krystalizację poliamidu 6 (PA6) i nanokompozytu PAó/nanorurki węglowe. Badania prowadzono dla szybkości ogrzewania i chłodzenia wynoszących 10°C/min oraz 40°C/min.

Strona 105-110

Recenzent:

Informacje o autorach

Krystyna KELAR

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2140

e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl