Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Paweł KAMROWSKI, Krzysztof NADOLNY

Modernizacja metody wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku w nanokompozytach gumowych

Standardowe procedury pomiarowe nie zawsze są metodami czułymi na wprowadzone do polimerów nanonapelniaczy pomimo zauważalnych różnic podczas rzeczywistej pracy danego elementu. Dlatego opracowano metodę obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku o zwiększonej dokładności. Zbadano wpływ niewielkiej ilości fulerenów wprowadzonych do gumy na jej właściwości pochłaniania dźwięku. Stwierdzono, że nastąpił wzrost współczynnika pochłaniania w zakresie 3,2-4,8 kHz dla gum zawierających 0,075-0.75 phr fulerenów.

Strona 99-103

Recenzent:

Informacje o autorach

Paweł KAMROWSKI, Krzysztof NADOLNY

Politechnika Poznańska,

Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. +4861 665-27-33

e-mail: pawel.kamrowski@plastic.mat.put.poznan.pl