Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Barbara JURKOWSKA, Michał OCZKOWSKI

Jednoczesne oddziaływanie modyfikowanego montmorylonitu i sadzy na właściwości mieszanki z kauczuku naturalnego

Strona 93-97

Recenzent:

Informacje o autorach

Barbara JURKOWSKA, Michał OCZKOWSKI

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL",

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań,

tel. +4861 8774511