Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Magdalena JURCZYK-KOWALSKA, Joanna RYSZKOWSKA

Nanokompozyty poliuretanowe z bemitem

Zastosowanie małych ilości (poniżej 15 phr) modyfikowanego montmorylonitu (oMMT)jako napełniacza zastępującego sadzę było przedmiotem wielu badań. W tej pracy przebadano wpływ wspólnego dodania sadzy i modyfikowanego montmorylonitu, przy ich sumarycznym stężeniu 50 phr, na właściwości mieszanki gumowej. Dodanie montmorylonitu zmienia charakterystykę sieciowania kauczuku oraz moduły G' i G" w sposób zależny od jego stężenia.

Strona 87-92

Recenzent:

Informacje o autorach

Magdalena JURCZYK-KOWALSKA, Joanna RYSZKOWSKA

Politechnika Warszawska,

Wydział Inżynierii Materiałowej,

ul. Wołoska141, 02-507 Warszawa,

tel. +4822 628-19-83

e-mail: mjurczyk@meil.pw.edu.pl