Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Regina JEZIÓRSKA, Maria ZIELECKA

Kompozyty poliwęglanu z nanokrzemionką

Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych mieszanin poliwęglanu (PC, 90% mas.) i poli(tereftalanu etylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(l,3-fenyIeno)-bis(2-oksazoIiną) (R-PET, 10% mas) napełnionych nanokrzemionką (SGS), które otrzymano metodą dwuślimakowego wytłaczania współbieżnego. Na początku przedstawiono wyniki badań dotyczące struktury za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że dzięki zastosowanej metodzie wytwarzania kompozytu - przy użyciu ścinająco-mieszajacej konfiguracji ślimaków możliwe jest uzyskanie w kompozycie równomiernie rozproszonej nanokrzemionki, co powoduje znaczne polepszenie badanych właściwości kompozytów.

Strona 81-86

Recenzent:

Informacje o autorach

Regina JEZIÓRSKA, Maria ZIELECKA

Instytut Chemii Przemysłowej,

Zakład Polimerów Konstrukcyjnych i Specjalnych,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

tel. +4822 568-28-93

e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl