Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Regina JEZIÓRSKA, Agnieszka SZADKOWSKA

Wpływ PE-g-MAH na właściwości mieszanin poliamidu i odpadów włókienniczych zawierających poli(tereftalan etylenu)

Zbadano wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem rnaleinowym (PE-g-MAH) na strukturę, właściwości mechaniczne i cieplne mieszanin poliamidu 6 (PA, 60% mas.) i odpadów włókienniczych zawierających poli(tereftalan etylenu) (PET, 40% mas.), otrzymanych metodą dwu-ślimakowego wytłaczania współbieżnego.

Strona 75-80

Recenzent:

Informacje o autorach

Regina JEZIÓRSKA, Agnieszka SZADKOWSKA

Instytut Chemii Przemysłowej,

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,

tel. +4822 568-28-93