Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Mariola JASTRZĘBSKA, Wojciech JURCZAK

Wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych do otrzymywania nowych kompozytów

Odpady z laminatu poliestrowo-szklanego zostaty poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania nowych kompozytów. W pracy przedstawiono wybrane właściwości łych kompozytów.

Strona 71-74

Recenzent:

Informacje o autorach

Mariola JASTRZĘBSKA, Wojciech JURCZAK

Akademia Morska w Gdyni,

Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego,

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia,

tel. +4858 6901604

e-mail: mariola@am.gdynia.pl