Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Jacek GAJEWSKI, Joanna RYSZKOWSKA

Wpływ warunków wytwarzania na właściwości i strukturę kompozytów PVC z napełniaczem drewnopochodnym

Celem przedstawionych badań było określenie wpływu sposobu chłodzenia profili na właściwości kompozytów o osnowie z polichlorku winylu) napełnianych włóknem drewnopochodnym. W ramach pracy wytłoczono granulat, a następnie profile z kompozytów zawierających 65 cz.wag. włókna drewna oraz 35 cz.wag. dry-blendu PVC. Zastosowano dwa sposoby chłodzenia profili: nadmuch powietrza oraz chłodzenie w wodzie z użyciem wanny kalibrującej. Wykonano badania właściwości wytrzymałościowych oraz struktury wytworzonych profili. Strukturę kompozytów badano metodami pośrednimi, z wykorzystaniem metod oznaczenia gęstości i chłonności wody oraz poprzez bezpośrednie obserwacje mikroskopowe. W wyniku badań stwierdzono, że zmiana sposobu chłodzenia profili wpływa na właściwości i strukturę materiału. Ze względu na właściwości profili korzystniejszym sposobem chłodzenie wyrobów z kompozytów jest nadmuch powietrza. Ponadto zweryfikowano hipotezę o możliwości wykorzystania wytłaczarek jednoślimakowych do otrzymywania profili kompozytowych o dobrej jakości.

Strona 59-63

Recenzent:

Informacje o autorach

Jacek GAJEWSKI, Joanna RYSZKOWSKA

Rettenmaier Polska Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,

tel. +4822 6085105

e-mail: jacek.gajewski@jrs.pl