Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Veronika DOČKALOVÁ, Jan ŠIMEK, Vratislav DUCHÁČEK

Dwuskładnikowe i trójskładnikowe mieszaniny PP z PA 12

W artykule przedstawiono badania morfologii i właściwości mechanicznych mieszanin polipropylenu (PP) z poliamidem 12 (PA 12) kompatybilizowanych funkcjonalizowanym PP. W szczególności badano wpływ flmkcjonalizowancgo bezwodnikiem maleinowym polipropylenu (PP-MA) i ciekłego polibutadienu zawierającego izocyjanianowe grupy końcowe (PP-MA-LBD). Wyniki badań wykazały, że mieszaniny PP/PA 12 ze względu na złą kompatybilność i zła homo-geniczność, mają niekorzystne właściwości mechaniczne. Wprowadzenie PP-MA, a w szczególności PP-MA-LBD dzięki zwiększeniu oddziaływań na granicy faz między-PP i PA 12 prowadzi do poprawywłaściwości mechanicznych mieszanin. Do scharaktyzowania mikrastrukrury mieszanin wykorzystano skaningowaną mikroskopię elektroniczną (SEM).

Strona 53-57

Recenzent:

Pobierz artykuł (2967kB)

Informacje o autorach

Veronika DOČKALOVÁ, Jan ŠIMEK, Vratislav DUCHÁČEK

Institute of Chemical Technology Prague,

Technicka 5, 166 28 Prague 6

e-mail: vercca.d@centrum.cz