Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Danuta CIESIELSKA, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA

Wpływ rodzaju żywicy i wzmocnienia szklanego na wytrzymałość kompozytów polimerowo-szklanych

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych. Przedmiotem badań były laminaty poiiestrowo-szklane, wykonane technologią laminowania ręcznego. Badania obejmowały wpływ rodzaju żywicy (poliestrowa, epoksydowa) i rodzaju wzmocnienia szklanego (mata, tkanina lub ich kompozycje) oraz wpływ pyłu aluminiowego na wybrane właściwości wytrzymałościowe laminatów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że spośród przebadanych laminatów najlepsze właściwości wytrzymałościowe wykazywał laminat poliestrowo-szklany ze wzmocnieniem złożonym z maty i tkaniny oraz zawierający pył aluminiowy.

Strona 49-52

Recenzent:

Informacje o autorach

Danuta CIESIELSKA, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA

Politechnika Poznańska,

Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2787

e-mail: Danuta.Ciesielska@put.poznan.pl