Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Karol BULA, Teofil JESIONOWSKI

Popioły lotne jako wypełniacze materiałów polimerowych

Praca przedstawia wyniki badań właściwości mechanicznych oraz pomiarów skurczu wtórnego kompozytów opartych na polietylenie niskiej gęstości (LDPE) z wypełniaczem frakcjonowanym z popiołów lotnych. Obiektem badań były wiosełka wtryskowe o udziale wypełniacza mineralnego w zakresie od 5 do 50% wag. Wyniki badań pokazały, że skurcz wtórny badanych kompozytów zmniejsza się istotnie w funkcji rosnącego udziału wypełniacza. Najkorzystniejszym kompleksem właściwości mechanicznych cechują się kompozyty o zawartości 30% wag. popiołów lotnych. Próbki o udziale od 5 do 30% wag. wypełniacza nie pękały w próbie udarności z karbem.

Strona 43-47

Recenzent:

Informacje o autorach

Karol BULA, Teofil JESIONOWSKI

Politechnika Poznańska,

Instytut Technologii Materiałów,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. +4861 665 2895

e-mail: Karol.Bula@put.poznan.pl