Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Aleksandra BRZOSTEK, Jacek W. KACZMAR

Wpływ modyfikacji chemicznej na aktywację powierzchni polietylenu

Przeprowadzono chemiczną modyfikacje powierzchni polietylenu (PE) w celu zwiększenia jej energii i poprawy adhezji pomiędzy materiałem polimerowym a warstwa nowego absorbera fal elektromagnetycznych [10]. Układy materia! polimerowy/absorber fal elektromagnetycznych mogą zostać zastosowane do wytwarzania ekranów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ze względu na słabą adhezję absorbera do polietylenu konieczne jest zmodyfikowanie jego powierzchni.

Strona 35-41

Recenzent:

Informacje o autorach

Aleksandra BRZOSTEK, Jacek W. KACZMAR

Politechnika Wrocławska,

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji,

Laboratorium Tworzyw Sztucznych,

ul.Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław

tel. +4871 3202758