Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Elżbieta BOCIĄGA, Przemysław MAGACZEWSKI, Jacek MICHALCZYK

Właściwości reologiczne i wytrzymałościowe wielokrotnie przetwarzanej mieszaniny ABS/PC

Strona 29-34

Recenzent:

Informacje o autorach

Elżbieta BOCIĄGA, Przemysław MAGACZEWSKI, Jacek MICHALCZYK

Politechnika Częstochowska,

Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją,

Al. Armii Krajowej 19c, 42-200 Częstochowa