Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Mikołaj BARANOWSKI, Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA, Kazimierz JURGA, Jan JURGA

Wpływ degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną w poli(tereftalanie etylenu)

Niniejszy artykuł dotyczy badania wptywu degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną powszechnie stosowanego polimeru jakim jest poliftereftalan etylenu). Próbki spreparowano w sposób odpowiadający procesom jakie zachodzą podczas wielokrotnego recyklingu. Do badania dynamiki molekularnej zastosowano techniki magnetycznego rezonansu jądrowego. Wykonano pomiary i analizy czasów relaksacji spin-siatka T1, w szerokim zakresie temperatur. Zastosowano także technikę detekcji wolnych ruchów molekularnych w wirującym uktadzie współrzędnych poza rezonansem T1poff, która pozwala na pozyskanie informacji zarówno o dynamice jak i strukturze badanych polimerów. Przy użyciu tej metody wykonano pomiary dyspersji czasów relaksacji w dwóch wybranych temperaturach. Metoda to pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych parametrów opisujących dynamikę molekularną bez konieczności zmian temperatury, która może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia badanych związków.

Strona 21-27

Recenzent:

Informacje o autorach

Mikołaj BARANOWSKI, Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA, Kazimierz JURGA, Jan JURGA

Uniwersytet im. A. Mickiewicza,

Zakład Wysokich Ciśnień,

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mikbar@amu.edu.pl