Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Geoffroy ANDRES, Stanisław KUCIEL, Aneta LIBER-KNEĆ

Ocena możliwości wytwarzania kompozytów na osnowie termoplastycznej skrobi modyfikowanych napełniaczami naturalnymi

Strona 15-19

Recenzent:

Informacje o autorach

Geoffroy ANDRES, Stanisław KUCIEL, Aneta LIBER-KNEĆ

Institut Catholique d'Arts et Metiers de Lille,

7 rue Henri Defives 59350 Saint Andre, France

tel. +33630910628

e-mail: andriesgeoffroy@yahoo.fr