Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Agnieszka ABRAMOWICZ, Maria OBŁÓJ-MUZAJ

Nanokompozyty PVC/CaCO3 otrzymywane w polimeryzacji suspensyjnej chlorku winylu

Nanokompozyty PVC u udziałem komercyjnych nanonapełniaczy Soca! U! (strącany węglan wapnia, niemodyfikowany) oraz Socal U1S2 (strącany węglan wapnia o powierzchni powlekanej kwasem stearynowym), były otrzymywane w suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu. Struktury otrzymanych próbek obserwowano za pomocą SEM (przełomy kruche) oraz SEM HR (przekroje poprzeczne). Analizy wykazały dobre zdyspergowanie nanonapelniacza w PVC oraz dobrą adhezje miedzy nanonapełniaczem a matrycą polimerową. Porównanie wybranych właściwości mechanicznych próbek PVC/SocalUl i PVC/Socal U1S2 wykazało nieznacznie mniejsze: wytrzymałość na rozciąganie(2%) i wydłużenie względne przy zerwaniu (6%) a znacznie lepszą udarność (o ok. 30%)nanokompozytu PVC/SocalUlS2.

Strona 7-13

Recenzent:

Informacje o autorach

Agnieszka ABRAMOWICZ,

Instytut Chemii Przemysłowej,

ul. Rydygiera 8,

01-793 Warszawa tel. +4822 5682186

e-mail: agnieszka.abramowicz@ichp.pl