Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Paweł SWORNOWSKI

Wirtualna współrzędnościowa maszyna pomiarowa - opis modelu

W artykule przdstawiono strukturę i krótki opis działania wirtualnej CMM. Pod pojęciem wirtualnej CMM rozumie się wyspecjalizowane oprogramowanie symulujące rzeczywisty proces pomiaru (zbierania współrzędnych punktów pomiarowych) oraz proces ich przetwarzania i analizy. Podano ważniejsze zależności potrzebne do wyznaczenia sumarycznego wektora błędów. Zawarto krótki opis oprogramowań Silma i Metrolog realizujących niektóre zadania wirualnego pomiaru w przestrzeni 3D.

Strona 93

Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard GRAJDEK

Pobierz artykuł (957kB)

Informacje o autorach

dr inż. Paweł Swornowski

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. (061) 061 665 35 69, e-mail: swornowski@wp.pl