Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Edward PAJĄK, Agnieszka SOBOCIŃSKA

Wybrane aspekty techniczne i organizacyjne zastosowania technologii grupowej

Kluczowym zagadnieniem podejmowanym w niniejszej pracy jest optymalizacja grupowania, przy wykorzystaniu analizy klasterowej

Strona 37

Recenzent: prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO

Pobierz artykuł (123kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. (061) 665 20 52, e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl

 

mgr inż. Agnieszka SOBOCIŃSKA

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. 061 665 20 38, e-mail: agnieszka.sobocinska@doctorate.put.poznan.pl