Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Krystian PUSTELNIK

Projektowanie rolek przenośników wałkowych napędzanych dla przemysłu drzewnego

W niniejszym artykule przedstawiony został przebieg projektowania wałka przenośnika wałkowego napędzanego wykorzystywanego w przemyśle drzewnym. Przenośniki, o których mowa są częścią linii technologicznych do cięcia, korowania i segregacji drewna wielkowymiarowego. Dość szeroko opisywany jest w literaturze przebieg i wskazówki dotyczące projektowania wałków przenośników wałkowych napędzanych. Jednak ze względu na specyficzne warunki i wymagania stawiane wałkom w tym szczególnym zastosowaniu, wskazówki, jakie można znaleźć w dostępnej literaturze są niewystarczające. Dzieje się tak za sprawą, iż w przeważającej większości przypadków literatura opisuje wałki proste, rzadziej złożone. W urządzeniach, które wspomniano powyżej wałki mają zmienną średnicę, oraz nie tworzą pełnej bryły obrotowej. Wszystko to prowadzi do komplikacji przy projektowaniu tych elementów w przemyśle. Dlatego też przedstawiono przebieg projektowania tych elementów opracowany przez autorów, podparty wieloletnim doświadczeniem.

Strona 67

Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI

Pobierz artykuł (828kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Krystian Pustelnik

Student zaocznych studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej na wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

e-mail: krystian2100@op.pl