Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Dariusz PRZYBYŁ

Informatyczne systemy zarządzania

W poniższym artykule autor przedstawia definicję informatycznych systemów zarządzania oraz je systematyzuje. Zostanie przedstawiona szczegółowa charakterystyka informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Autor dokona porównania informatycznych systemów zarządzania klasy ERP produkcji polskiej z produktami z europy zachodniej oraz USA w odniesieniu do rynku polskiego.

Strona 61

Recenzent: dr inż. Jan UNIEJEWSKI

Pobierz artykuł (113kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Dariusz PRZYBYŁ

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. (061) 665 20 38, e-mail: dariusz.przybyl@doctorate.put.poznan.pl