Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Damian PRZESTACKI, H. Wietze OTTER, Pascal DEPRE

Czyszczenie powierzchni płaskich za pomocą lasera CO2

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania lasera technicznego CO2 w procesie czyszczenia metalowych powierzchni, tzn. rozpatrzenie problemu pod względem technicznym i ekonomicznym. Przedstawiono analizę stanu wiedzy z zakresu teorii, technologii i praktycznego wykorzystania obróbki laserowej. Zamieszczono opis metodyki badawczej z przeprowadzenia szeregu doświadczeń czyszczenia powierzchni przy użyciu lasera technicznego CO2 ze szczególnym zwróceniem uwagi, na jakość warstwy wierzchniej po przeprowadzonym procesie. Przedstawiono model Taguchi, który zmniejsza liczbę przeprowadzonych eksperymentów, ale wciąż dostarcza wystarczającą ilość informacji o parametrach oraz oddziaływaniach między nimi.

Strona 51

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (308kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Damian Przestacki

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology

 

Eng. H.Wietze Otter

University of Technology, Holand

 

MSc. Eng. Pascal Depre

I.U.T. Bethune, C.A.L.F.A