Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Damian PRZESTACKI, Piotr MAZUR

Wzorcowanie termometrów bezkontaktowych

W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika emisyjności: stali 100Cr6, Inconelu 718, kompozytu aluminiowo-ceramicznego AlSi7Mg (+20% Al2O3) oraz twardej ceramiki technicznej Si3N4,wykorzystywanego w bezkontaktowych pomiarach temperatury opartych na detekcji promieniowania podczerwonego. Współczynnik emisyjności badanych materiałów wyznaczono dla termometrów o różnym zakresie widmowym detekcji.

Strona 45

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (204kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Damian Przestacki

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 665 27 23, e-mail: damian.przestacki@interia.pl

 

mgr inż. Piotr Mazur

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 665 27 23