Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Bernard MAJCHRZAK

Zgrzewanie garbowe prętów z blachami

W pracy oceniono jakość złączy zgrzewanych garbowo prętów okrągłych z blachami. Jakość złączy oceniono na podstawie statycznej próby rozciągania oraz makroskopowych i mikroskopowych badań metalograficznych. W pracy wyznaczono również optymalne parametry zgrzewania garbowego prętów z blachami.

Strona 29

Recenzent: prof. dr hab. inż. Włodzimierz WALCZAK

Pobierz artykuł (4526kB)

Informacje o autorach

dr inż. Bernard Majchrzak

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej

pl. M. Skłodowskiej Curie 5,60-965 Poznań,

tel. 061 665 3561, e-mail: bernard@sol.put.poznan.pl