Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Maciej KUPCZYK, Przemysław CIESZKOWSKI, Przemysław LIBUDA

Synergiczne oddziaływanie nagrzewania laserowego na adhezję wybranych powłok do ostrzy z węglików spiekanych

W celu zwiększenia siły adhezji powłok TiC, TiC+TiN, TiC+Al2O3+TiN wytworzonych metodą CVD na węglikach spiekanych zastosowano nagrzewanie laserowe z różnymi wartościami gęstości mocy. Adhezję określano w teście na zarysowanie wartością obciążenia krytycznego Lc, przy której następuje odłączenie powłoki od podłoża. Do weryfikacji wyników badań testu na zarysowanie i stanu powłoki przed i po nagrzewaniu laserowym użyto obrazy z mikroskopu skaningowego, profilografometru i mikroanalizy rentgenowskiej.
Wyniki wskazały na istotny wpływ nagrzewania wiązką laserową o gęstości mocy 4140 W/cm2 na wzrost wartości Lc szczególnie w przypadku powłok jedno- i dwuwarstwowych. W tych przypadkach wykazano synergiczne oddziaływanie nagrzewania laserowego na siłę adhezji. Stwierdzono, że warstwa Al2O3 w powłoce trójwarstwowej nie jest zalecana ze względu na małą odporność na udar cieplny podczas nagrzewania laserowego. W przypadku powłoki trójwarstwowej zaobserwowano przypadki oddziaływania synergicznego, neutralnego i antagonistycznego nagrzewania laserowego w zależności od zastosowanej gęstości mocy.

Strona 17

Recenzent: prof. dr hab. inż. Mieczysław KAWALEC

Pobierz artykuł (1246kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, profesor nadzwyczajny,

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań, tel. (061) 6652727, e-mail: maciej.kupczyk@put.poznan.pl

 

mgr inż. Przemysław CIESZKOWSKI

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

 

mgr inż. Przemysław LIBUDA

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań