Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Beata STARZYŃSKA, Marta GRABOWSKA

Aspekty wiedzowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży opakowaniowej

Celem referatu jest wskazanie pozytywnego wpływu istniejącego systemu zarządzania jakością na procesy wiedzowe w wybranym przedsiębiorstwie. W pierwszej części referatu przytoczono definicje wiedzy i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz przydatne zdaniem autorek kryteria podziału tego niematerialnego zasobu. Następnie scharakteryzowano główne procesy składające się na cykl zarządzania wiedzą: lokalizowanie, pozyskiwanie, dzielenie się, zachowywanie oraz wykorzystywanie wiedzy, które zostały poparte przykładami ich realizacji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym, działającym w branży opakowaniowej (umownie nazwane PPH Selcup).

Strona 77

Recenzent: dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Pobierz artykuł (165kB)

Informacje o autorach

dr inż. Beata Starzyńska

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. (061) 665 27 38, e-mail: beata.starzynska@put.poznan.pl

 

mgr inż. Marta Grabowska

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań,

tel. (061) 665 27 38, e-mail: marta.grabowska@put.poznan.pl