Zeszyty Naukowe - numer 3

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Magdalena BABICA, Edward PAJĄK

Koncepcja metody eliminacji niezgodności w procesach produkcyjnych

Artykuł jest propozycją integracji wybranego instrumentarium zarządzania jakością ze sposobem rozwiązywania problemów związanych z produkowanymi wyrobami, rozumianych w artykule jako najistotniejsze niezgodności między założeniami a wykonaniem, występujące w procesach produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, posiadających wdrożony System Zarządzania Jakością. Przedstawiona propozycja sposobu postępowania z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością bazuje na jednej z wielu metod rozwiązywania problemów - Global 8D.
Proponowana w artykule metoda znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy pojawia się istotna niezgodność, stwierdzona w organizacji bądź w informacji zwrotnej od klienta i na jego życzenie, a jej przyczyna jest nieznana. Jest to sposób postępowania skierowany na rozwiązywanie problemów w metodyczny i analityczny sposób.

Strona 5

Recenzent: dr inż. Jan UNIEJEWSKI

Pobierz artykuł (1259kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Magdalena BABICA

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

tel.: (0-61) 665 20 52, fax.: (0-61) 665 22 00, e-mail: magdalena.babica@put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

tel.: (0-61) 665 22 03, fax.: (0-61) 665 22 00, e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl