Zeszyty Naukowe - numer 2

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Piotr SZABLEWSKI, Mieczysław KAWALEC

Mikronierówność powierzchni obrobionej stopu Inconel 718 po procesie toczenia

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu posuwu na różne parametry charakteryzujące mikronierówność powierzchni obrobionej po toczeniu wzdłużnym. Obrabiano na sucho trudno skrawalny superstop żarowytrzymały Inconel 718 płytkami ostrzowymi z węglików spiekanych gatunku IC3028 z powłokami przeciwzużyciowymi oraz płytkami z ceramiki narzędziowej typu SiAlON. Stwierdzono zwiększającą się niestabilność parametrów mikronierówności (Ra, Rz, Rt, Sm) ze zmianami posuwu ostrza oraz ich coraz większe odstępstwa od wartości teoretycznych wynikających z odwzorowania kinematyczno-geometrycznego ostrzy w materiale.

Strona 93

Recenzent: dr hab. inż Edward PAJĄK, prof. nadzw. PP

Pobierz artykuł (264kB)

Informacje o autorach

mgr inż. Piotr Szablewski

Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz

tel. (062) 766 98 58, e-mail: piotr.szablewski@pwk.com.pl

 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec

Instytut Technologii Mechanicznej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 665 22 60, e-mail: mieczysław.kawalec@put.poznan.pl