Zeszyty Naukowe - numer 2

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Krzysztof MAGNUCKI, Marian OSTWALD, Piotr WASILEWICZ

Badania doświadczalne wyboczenia lokalnego cienkościennej belki dwuteowej w stanie czystego zginania

Cienkościenne belki kształtowane na zimno o profilach otwartych znajdują duże zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego są one szczególnie podatne na różne formy utraty stateczności. W pracy przedstawiono wyniki badań utraty stateczności lokalnej belek obciążonych czystym zginaniem. Otrzymane obciążenia krytyczne porównano z rozwiązaniem teoretycznym i uzyskano zadowalającą zgodność wyników.

Strona 53

Recenzent: doc. dr hab. inż. Wacław SZYC

Pobierz artykuł (7665kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. (061) 665 20 64, e-mail: krzysztof.magnucki@put.poznan.pl

 

dr hab. inż. Marian Ostwald, prof. nadzw. PP

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. (061) 665 21 76, e-mail: marian.ostwald@put.poznan.pl

 

dr inż. Piotr Wasilewicz

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

tel. (061) 665 20 44, e-mail: piotr.wasilewicz@put.poznan.pl