Zeszyty Naukowe - numer 2

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Maciej KUPCZYK, Dawid JAKRZEWSKI, Przemysław LIBUDA, Przemysław CIESZKOWSKI

Problematyka oceny mikrotwardości cienkich powłok wytworzonych metodą łukowo-plazmową

W artykule opisano zastosowaną w badaniach mikrotwardości metodę łukowo-plazmową (zaliczaną do techniki PVD) z uwzględnieniem roli plamki katodowej oraz tworzenia się fazy mikrokropelkowej. Wskazano zalety oraz wady tej metody i związane z nimi trudności precyzyjnej oceny mikrotwardości powłok. W dalszej części przedstawiono eksperymentalnie sprawdzone przez autorów artykułu procedury przygotowania powierzchni próbek i pomiaru mikrotwardości powłoki.

Strona 43

Recenzent: prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO

Pobierz artykuł (630kB)

Informacje o autorach

dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Instytut Technologii Mechanicznej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 6652727, e-mail: maciej.kupczyk@put.poznan.pl

 

mgr inż. Dawid JAKRZEWSKI

VTT Techniki i Technologie Próżniowe

ul. Szczecińska 11, 75-122 Koszalin

 

mgr inż. Przemysław LIBUDA

Instytut Technologii Mechanicznej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 6652261

 

mgr inż. Przemysław CIESZKOWSKI

Instytut Technologii Mechanicznej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. (061) 6652261