Zeszyty Naukowe - numer 2

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Agnieszka FRASKA

Wyznaczanie niestacjonarnych pól temperatury - porównanie metod numerycznych w obszarach 2D

W artykule porównano dokładność metod numerycznych. Jako przykłady testowe wykorzystano dwuwymiarowe zagadnienia początkowo-brzegowe mające dokładne rozwiązania. Porównano dwie różne wersje metody kolokacji brzegowej. Pierwsza z nich to metoda źródeł pozornych, w której jest wykorzystana metoda kolokacji brzegowej i metoda rozwiązań podstawowych. Druga jest oparta na transformacji Laplace'a oraz na metodzie rozwiązań podstawowych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że metoda oparta na transformacji Laplace'a jest lepsza pod względem dokładności niż metoda źródeł pozornych.

Strona 5

Recenzent: dr hab. Tadeusz HOFFMANN, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (123kB)

Informacje o autorach

mgr Agnieszka Fraska

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań