Informacje wstępne

W Zeszytach Naukowych serii Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją są publikowane oryginalne prace z zakresu budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych oraz zarządzania produkcją. Wszystkie prace są recenzowane.

Tematyka publikacji:

Obowiązują następujące terminy dostarczenia artykułów (w danym roku kalendarzowym):

Niezależnie od regularnych numerów Zeszytów Naukowych, z okazji konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Politechnikę Poznańską wydawane są nieregularnie numery specjalne Zeszytów.